La pandèmia m'ha fet perdre pes i ha sorgit una anorexia.