Em van diagnosticar un Trastorn Obsessiu Compulsiu molt sever als 20 anys. Des d'un bon principi, vaig decidir parlar obertament d'aquest problema de salut mental. Era conscient del cost de l'estigma (i més en el sector legal, que és el meu àmbit professional), però tenia (i tinc) la convicció i determinació per lluitar contra aquesta xacra.